ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยา

บรรจุภัณฑ์ประเภทขวด, ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยา, แคปซูล : ทิพยเกียรติ์ บจก.


บรรจุภัณฑ์ประเภทขวด   ดูเพิ่มเติม...click

 

       พลาสติกที่ใช้ทำขวดน้ำดื่มชนิดใส หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าขวดเพท (PET หรือ Poly(ethylene terephthalate)) เป็นโพลิเอสเทอร์ซึ่งมีประวัติการพัฒนาที่ยาวนานกว่า 70 ปี ในช่วงแรก PET ถูกนำมาผลิตและใช้งานในรูปของเส้นใยก่อน โดยในปีคศ.1941 บริษัทเล็กๆในประเทศอังกฤษได้ผลิตเส้นใยโพลิเอสเทอร์ขึ้น ใช้ชื่อทางการค้าว่าเทรีลีน (Terylene) และถูกพัฒนาต่อโดยบริษัทดูปองค์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในชื่อเส้นใยแดครอน (Dacron) เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใย PET มีสมบัติที่ดีคือไม่ยับง่ายทำให้ไม่ต้องรีดมากนัก ไม่หดและแห้งเร็ว ต่อมาบริษัทดูปองค์จึงได้พัฒนาเทคนิคการผลิตฟิล์มพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงจาก PET ขึ้นโดยใช้ชื่อว่าไมลาร์ (Mylar®) ในปี ค.ศ.1952 เพื่อนำมาใช้แทนฟิล์มเซลโลเฟนสำหรับห่ออาหาร ทำลูกโป่ง แผ่นฟิล์ม X-ray และเทปสำหรับบันทึกเสียงเพลง ในปี ค.ศ.1967 PET จึงถูกนำมาผลิตเป็นขวดพลาสติกที่ทนแรงกระแทก ไม่เปราะแตกง่าย ใสสามารถมองเห็นสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจึงนิยมใช้บรรจุน้ำดื่ม น้ำมันพืช และเครื่องสำอาง และเนื่องจาก PET มีสมบัติป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซได้ดีกว่าพลาสติกทั่วไป จึงได้รับความนิยมนำมาผลิตเป็นขวดสำหรับบรรจุน้ำอัดลมด้วย

 

     PET เป็นโพลิเมอร์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์แบบควบแน่น 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเกิดจากปฏิกิริยาการเตรียมเอสเทอร์ (esterification) โดยใช้ กรดเทเรฟทาลิก (terepthalic acid) และ เอทธิลีนไกคอล (ethylene glycol) เป็นสารตั้งต้น หรือใช้ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนหมู่เอสเทอร์ (transesterification) โดยใช้ไดเมทิล เทเรฟทาเลท (dimethyl terepthalate) ร่วมกับเอทธิลีนไกคอล ที่อุณหภูมิ 275-285oC ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารไดเอสเทอร์ (di-ester) เมื่อผ่านเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์ จะได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลไม่สูงมาก โครงสร้างเป็นอสัญฐาน และมีค่าความหนืด IV (intrinsic viscosity) ประมาณ 0.58-0.67 dl/g ซึ่งเหมาะสำหรับนำมาใช้ผลิตเป็นเส้นใยสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

     อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตขวดหรือเส้นใยคุณภาพสูงมีความจำเป็นต้องใช้ PET ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง และมีค่าความหนืด IV > 0.7 dl/g จึงต้องเพิ่มกระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์ในสถานะของแข็ง (solid stating polymerisation, SSP) โดยเริ่มจากการทำให้เม็ดโพลิเมอร์ที่ผลิตได้จากขั้นตอนแรกซึ่งไม่มีโครงสร้างเป็นผลึก ให้มีปริมาณผลึกเพิ่มขึ้นก่อน (recrystallization) ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกใช้เครื่อง pre-crystallizer ซึ่งในขั้นตอนนี้ PET จะถูกทำให้มีปริมาณผลึกเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิ ประมาณ 170oC เป็นเวลา 30 นาที การกวนอย่างต่อเนื่อง และรุนแรงจะป้องกันไม่ให้เม็ด PET ติดกัน ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการนี้เม็ด PET จะมีปริมาณผลึกประมาณ 25% ขั้นตอนที่ 2 ของการเพิ่มปริมาณผลึกในเม็ด PET ทำได้โดยการกวนด้วยเครื่องกวนที่อุณหภูมิ 190oC เป็นเวลา 30 นาที เม็ด PET ที่ผ่านขั้นตอนนี้จะมีปริมาณผลึกประมาณ 30% จากนั้นจึงผ่านเข้าสู่ขั้นตอน SSP โดยเก็บโพลิเมอร์ไว้ในบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจนและความชื้น แล้วให้ความร้อนแก่โพลิเมอร์ที่อุณหภูมิ 200-220 oC ซึ่งต่ำกว่าจุดหลอมเหลวเล็กน้อย กระบวนการ SSP นี้กระบวนการที่ต้องใช้เวลานานพอที่จะเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลิเมอร์ควบแน่นเพิ่มขึ้น เม็ดซอฟท์เจล เม็ด PET จะมีปริมาณผลึกเป็น 40% และค่าความหนืด IV สูงขึ้นเป็น 0.75-0.85 ในขั้นตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊ส และสารที่กลายเป็นไอได้ง่ายเช่น อะซิตาลดีไฮด์ (acetaldehyde) จะถูกกำจัดออกไป PET ที่มีปริมาณผลึกสูงจะมีสมบัติทางกายภาพที่ดี แข็งแรง และไม่เปราะ แตกง่าย

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 

 

 

บริษัท ทิพยเกียรติ์ จำกัด


บริษัท ทิพยเกียรติ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริหารงานโดย คุณณัฐฐาน์ ฐิติภิรมย์ถาวร ปัจจุบันมีพนักงานรวม 50 คน บริษัทดำเนินกิจการด้านการผลิตและออกแบบเครื่องจักรสำหรับงานบรรจุภัณฑ์,  PVC ขึ้นรูปสำหรับบรรจุยาและเครื่องสำอาง จำหน่ายชริ้งค์ฟิล์ม, แคปซูล, Silica Gel, ฟองน้ำสำหรับขวดยา, ซองอลูมิเนียม, ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยา, ฝาฟอยล์ปิดขวดและฝาโฟมกาว บริษัทมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นหลักในการให้บริการลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เรามุ่งมั่นสร้างคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เน้นความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ในการให้บริการด้วยใจ ที่เป็นส่วนผลักดันให้การบริการมีผลเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

 

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นความซื้อสัตย์ ราคายุติธรรม ส่งมอบตรงเวลา

 

สนใจติดต่อ
ทิพยเกียรติ์ บจก.
ที่อยู่  :  50/29 หมู่ 20 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์  :  + 66 2312 9407
Fax  : +66 2382 5204
Email  :  cnc-tippayakiat@hotmail.com
เว็บไซต์  :  tippayakiat.thailandpocketpages.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยา”

Leave a Reply

Gravatar